Ly hôn thuận tình khi 2 vợ chồng làm ăn xa

Ly hôn thuận tình khi 2 vợ chồng làm ăn xa

Hiện tại hai vợ chồng tôi đều đồng ý muốn ly hôn, nhưng vì việc làm ăn kinh doanh nên ở cách nhau rất xa. Vậy xin hỏi chúng tôi có thể ly hôn thuận tình không ?

Trả lời:

Căn cứ:

  • Luật hôn nhân gia đình
  • Bộ luật tố tụng dân sự

Nội dung tư vấn

Bạn không thể tiến hành ly hôn thuận tình nếu cả hai vợ chồng không thể có mặt tại cùng một tòa án vào cùng một thời điểm

Luật hôn nhân và gia đình quy định về ly hôn thuận tình như sau

Điều 55. Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

Pháp luật quy định về việc thuận tình ly hôn là trường hợp cả vợ và chồng cùng yêu cầu chấm dứt hôn nhân, được thể hiện bằng đơn thuận tình ly hôn của vợ chồng. Đơn xin thuận tình ly hôn là văn bản xác nhận chính thức ý chí và yêu cầu của cả hai người ngay từ khi nộp đơn yêu cầu toà án giải quyết. Đó là cơ sở để Tòa án thụ lý theo thủ tục việc dân sự (Theo bộ luật tố tụng dân sự)

Trường hợp này, do hai người đi làm xa không về cùng một chỗ được để giải quyết việc ly hôn thì Tòa án sẽ không giải quyết đơn xin thuận tình ly hôn khi 1 trong 2 vợ chồng vắng mặt mặc dù cả 2 người đã thỏa thuận về nghĩa vụ nuôi con, cũng như về vấn đề tài sản không có gì tranh chấp. Hơn nữa quan hệ hôn nhân gắn liền với nhân thân không thể ủy quyền cho người khác.

Như vậy nếu muốn ly hôn thuận tình thì bắt buộc một trong hai người phải đi đến địa phương của người kia để làm thủ tục. Nếu không thì bạn phải tiến hành ly hôn theo thủ tục đơn phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *