Mua bán xe có cần công chứng, chứng thực hay không?

Mua bán xe có cần công chứng, chứng thực hay không?

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn:

1. Khi nào thì Hợp đồng mua bán xe có hiệu lực? 

Hợp đồng mua bán xe là sự thỏa thuận giữa các bên về việc chuyển giao quyền sở hữu xe. Theo đó bên bán xe sẽ chuyển quyền sở hữu chiếc xe sang cho bên mua đồng thời thì bên mua trả tiền theo thỏa thuận của hai bên cho bên bán. Cụ thể được quy định tại Điều 430 Luật dân sự 2015:

Điều 430. Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và luật khác có liên quan.

Bên cạnh định nghĩa về hợp đồng, giao kết dân sự này chỉ có hiệu lực khi nó đáp ứng được những điều kiện nhất định. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, chiếc xe phải không thuộc hàng hóa bị cấm, bị hạn chế mua bán, chuyển nhượng, phải thuộc sở hữu của người bán hoặc người bán có quyền bán.

Thứ hai, Các bên tham gia thực hiện hợp đồng mua bán xe phải có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự

Thứ ba, Những người tham gia ký kết hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện. Tính tự nguyện trong giao dịch dân sự là một trong những nguyên tắc của giao kết dân sự.

Thứ tư, Mục đích, nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Hai bên sẽ thỏa thuận các quyền và nghĩa vụ mà không được trái quy định của pháp luật.

Điều kiện có hiệu lực trên của giao dịch dân sự được cụ thể hóa tại Điều 117 Bộ Luật dân sự 2015:

Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Có bắt buộc công chứng, chứng thực không hợp đồng mua bán xe?

Hình thức hợp đồng là một trong những điều kiện để xét xem một giao dịch dân sự có hiệu lực pháp luật hay không? Hay nói cách khác, có những trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự đó phải được lập thành văn bản, hay văn bản đó phải có công chứng chứng thực mới có hiệu lực thì bắt buộc chủ thể giao kết phải tuân thủ điều kiện đó.

Căn cứ theo điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA thì khi chủ sở hữu muốn chuyển quyền sở hữu xe thì giấy bán xe của cá nhân phải thực hiện hai thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền, cụ thể:

  •  Công chứng theo quy định của pháp luật
  • Chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán xe theo quy định của pháp luật

Bên cạnh đó thì giấy bán xe cũng phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực.

Thẩm quyền chứng thực chữ ký được quy định tại  Công văn 3956/BTP-HTQTCT như sau:

  • Đối với xe chuyên dùng thì cơ quan có thẩm quyền chứng thực chữ ký của người bán là  UBND cấp xã nơi thường trú của người bán
  • Đối với việc mua bán của cá nhân thì người dân có thể chọn công chứng hợp đồng, giấy mua bán tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực chữ ký tại UBND cấp xã.

Bởi vậy việc chứng thực, công chứng hợp đồng mua bán xe là bắt buộc để hợp đồng có hiệu lực pháp luật.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *