Mức hưởng Trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng Trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng

=

Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp

x

60%

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phụ thuộc vào mức lương bình quân của 06 tháng liền kế có đóng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trước khi thất nghiệp, nhưng phải đảm bảo theo nguyên tắc tối đa như sau:

– Không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định; hoặc;

– Không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Tức nghĩa, nếu mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người lao động áp dụng theo công thức trên cao hơn mức tối đa thì lấy mức tối đa làm mức hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ: Ông A giao kết hợp đồng lao động với Công ty X , thuộc Khu vực I với mức lương là 60.000.000 đồng/tháng. Tháng 8/2018, ông A nghỉ việc là thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nếu áp dụng theo công thức tính thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông A là 60.000.000 * 60% = 36.000.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, vì tại thời điểm nghỉ việc, mức lương tối thiểu vùng tại khu vực ông A làm việc là 3.980.000 đồng/tháng.

Do đó, trong trường hợp này, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng ông A nhận được là 3.980.000 * 5 = 19.900.000 đồng/tháng

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Xem thêm:

Có thể ủy quyền cho người khác nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Đang hưởng Trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm thì có phải nộp lại tiền trợ cấp không?

Nếu dừng hưởng Trợ cấp thất nghiệp do có việc làm mới thì khoảng thời gian chưa hưởng có được bảo lưu để hưởng lần sau không?

Điều kiện hưởng Trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ hưởng Trợ cấp thất nghiệp

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *