Nếu dừng hưởng Trợ cấp thất nghiệp do có việc làm mới thì khoảng thời gian chưa hưởng có được bảo lưu để hưởng lần sau không?

Nếu dừng hưởng Trợ cấp thất nghiệp do có việc làm mới thì khoảng thời gian chưa hưởng có được bảo lưu để hưởng lần sau không?

(TCTN: Trợ cấp thất nghiệp)

Theo Khoản 5 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì:

“5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các Điểm b, c, h, l, m và n Khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp”.

Theo quy định này, để xác định một người lao động đang hưởng TCTN mà có việc làm mới, chấm dứt hưởng TCTN có được bảo lưu thời gian chưa hưởng để hưởng những lần sau hay không, cần căn cứ vào:

Trường hợp 1: Người lao động có việc làm mới, thực hiện đúng quy định về thông báo có việc làm để chấm dứt hưởng TCTN.

Thì khoảng thời gian thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận TCTN được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng.

Thời gian bảo lưu = Tổng thời gian đóng TCTN – thời gian đã hưởng TCTN.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đóng bảo hiểm thất nghiệp 48 tháng, thời gian được hưởng TCTN của ông A theo quy định là 04 tháng. Tuy nhiên, sau khi hưởng được 02 tháng thì ông A tìm được việc làm và thông báo lên trung tâm dịch vụ việc làm để bảo lưu lại thời gian chưa hưởng TCTN. Vậy thời gian được bảo lưu lại của ông A là bao nhiêu?

Theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng TCTN của ông A được tính tương ứng 12 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Vậy thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu = 48 – (2 x 12) = 24 tháng. 

Trường hợp 2: Người lao động có việc làm mới, không thông báo có việc làm để chấm dứt hưởng TCTN dẫn tới bị xử phạt vi phạm hành chính.

Thì khoảng thời gian thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận TCTN không được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng.

Xem thêm:

Có thể ủy quyền cho người khác nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Đang hưởng Trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm thì có phải nộp lại tiền trợ cấp không?

Điều kiện hưởng Trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ hưởng Trợ cấp thất nghiệp

Thùy Dung

 

2 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *