Ngoại tình có ảnh hưởng đến chia tài sản khi ly hôn không?

Ngoại tình có ảnh hưởng đến chia tài sản khi ly hôn không?

Câu hỏi:

Trường hợp hai vợ chồng ly hôn do chồng ngoại tình, dẫn đến có con riêng khoảng (9 tháng tuổi). Khi ly hôn ly hai bên ko thoả thuận được thì tài sản chung chia thế nào? Việc ngoại tình có ảnh hưởng gì đến việc chia tài sản không?

Trả lời

Căn cứ pháp lý:

  • Luật hôn nhân và gia đình 2014
  • Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Nội dung tư vấn:

Trường hợp nhờ tòa án phân xử thì HĐXX có tính đến các yếu tố sau để xác định tỷ lệ tài sản của mỗi người.

  • Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận lại tài sản để đảm bảo duy trì, ổn định cuộc sống của họ
  • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung“
  • Việc chia tài sản chung của vợ chồng phải đảm bảo cho vợ, chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề

Ngoài ra, Thông tư cho phép thẩm phán dựa vào lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền và nghĩa vụ nhân thân, tài sản dẫn đến ly hôn. Ví dụ, nếu người chồng có hành vi bạo lực gia đình, ngoại tình thì tòa án phải xem xét yếu tố “lỗi” này khi chia tài sản chung để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa thành niên.

Do đó, có thể kết luận việc ngoại tình cũng sẽ là một yếu tố ảnh hưởng đến việc phân chia tài sản chung do đây được coi là một lỗi nghiêm trọng dẫn đến sự đổ vỡ của hôn nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *