Người đồng tính phạm tội có được bố trí phòng giam riêng không?

Người đồng tính phạm tội có được bố trí phòng giam riêng không?

Người đồng tính có thể hiểu là người có cảm giác hấp dẫn về tình cảm, thể chất với người cùng giới. Vậy nếu người đồng tính phạm tội thì có được bố trí buồng giam riêng không?

Theo khoản 4 Điều 18 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 thì:

“4. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam sau đây có thể được bố trí giam giữ ở buồng riêng:

a) Người đồng tính, người chuyển giới;

b) Người quy định tại các điểm e, i và m khoản 1 Điều này;

c) Phụ nữ có thai hoặc có con dưới 36 tháng tuổi ở cùng.”

Theo đó, người đồng tính, người chuyển giới được bố trí giam giữ ở buồng riêng.

Ngoài ra, người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, người bị kết án tử hình, phụ nữ có thai hoặc có con dưới 36 tháng tuổi ở cùng, người có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần… cũng được áp dụng quyền này.

Quy định này nhằm đảm bảo mọi đối tượng đều nhận được sự đối xử bình đẳng trước pháp luật đồng thời cũng được bảo đảm quyền lợi có thể.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *