Người dưới 18 tuổi đâm bạn thì phạm tội gì?

Người dưới 18 tuổi đâm bạn thì phạm tội gì?

Người dưới 18 tuổi đâm bạn thì phạm tội gì? Pháp luật quy định thế nào về trường hợp này?

Trường hợp của khách hàng như sau: Con trai tôi sinh ngày 22 – 1 – 2004, mấy hôm trước đi học cháu nó có mâu thuẫn với bạn học và dùng dao đâm bạn nó hiện đang điều trị tại bệnh viện. Gia đình tôi đã sang thăm hỏi cháu và được biết cháu nó thương tích cũng nghiêm trọng nhưng rất may là không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy con trai tôi có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Luật sư Thuận An tư vấn cho bạn như sau:

Để xác định là hành vi giết người hay cố ý gây thương tích thì phải đánh giá một cách tổng thể và phải dựa trên nhiều căn cứ. Tuy nhiên theo những gì mà bạn cung cấp thì con trai bạn có thể thực hiện hành vi cố ý gây thương tích.

Căn cứ quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về tuổi chịu trách nhiệm hình sự:

“Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì con bạn sinh ngày 22 – 1 – 2004 (đủ 14 tuổi), theo quy định Điều luật trên, vì cháu mới 14 tuổi nên cháu chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Mặt khác, căn cứ theo quy định tại điểm c, điểm đ khoản 1 Điều 9  Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:

“Điều 9. Phân loại tội phạm

1. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành 04 loại sau đây:

c) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

d) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Dẫn sang Điều 134 quy định về “Tội cố ý gây thương tích hoăc tổn hại cho sức khỏe của người khác”  thì chỉ có khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này mới là tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Có nghĩa là con bạn phải gây ra hậu quả làm chết người thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

“Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoăc tổn hại cho sức khỏe của người khác

……..

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

5. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì con bạn có hành vi dùng dao đâm bạn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng nên chưa thuộc vào nhóm tội phạm nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Chính vì vậy, có thể khẳng định con bạn không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Như vậy trong trường hợp con bạn thực hiện hành vi dùng dao đâm bạn khi mới 14 tuổi và không gây ra hậu quả chết người nên không phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi dùng dao đâm bạn trên.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *