Người lao động bị tai nạn trên đường đi làm được hưởng chế độ thế nào?

Người lao động bị tai nạn trên đường đi làm được hưởng chế độ thế nào?

1. Điều kiện để được hỗ trợ

Theo quy định tại Điều 40 và Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được hỗ trợ khi bị tai nạn:

“…Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý

Và   Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên

Đồng thời không thuộc một trong các trường hợp:

– Do mâu thuẫn của nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến công việc;

– Do cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân;

– Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái quy định của pháp luật.

2. Mức hỗ trợ cho người lao động bị nạn

 Từ người sử dụng lao động

Theo khoản 2 Điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, người sử dụng lao động sẽ trợ cấp cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng 40% của các mức dưới đây với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng:

  • 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5 % đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;
  • 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết.

Từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tùy thuộc vào mức độ suy giảm khả năng lao động mà người lao động sẽ được hưởng trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng theo Điều 48 và Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

  •  Đối với trợ cấp một lần:

+ Khi bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%;

+ Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

+ Được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Từ 01 năm trở xuống được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn.

  • Đối với trợ cấp hàng tháng:

+ Suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên;

+ Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;

+ Hàng tháng còn hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Từ một năm trở xuống được 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *