Người lao động có được hưởng chế độ thai sản khi đã thôi việc được một tháng không?

Người lao động có được hưởng chế độ thai sản khi đã thôi việc được một tháng không?

Người lao động có được hưởng chế độ thai sản khi đã thôi việc được một tháng không? Pháp luật quy định về trường hợp này thế nào?

Trường hợp của khách hàng như sau: Tôi nghỉ việc vào cuối tháng 4/2020 và dự kiến sinh con cuối tháng 5. Vậy trường hợp này tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không? Thời gian tôi được hưởng thai sản 6 tháng thì có được tính đóng BHXH hay không? Hồ sơ tôi phải quay lại công ty cũ để nộp hay có thể tự nộp đến cơ quan BHXH?

Luật sư Thuận An tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, NLĐ có được hưởng chế độ thai sản khi đã thôi việc được 1 tháng?

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Như vậy,trường hợp NLĐ mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con có đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bạn nghỉ việc vào cuối tháng 4/2020 và dự kiến sinh con cuối tháng 5. Do đó, trường hợp nếu bạn đóng từ đủ 6 tháng BHXH trở lên trong 12 tháng trước khi sinh sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Thứ hai, thời gian hưởng thai sản khi đã nghỉ việc có tính đóng BHXH?

Căn cứ theo Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau:

6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được ghi trên sổ BHXH theo mức tiền lương đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người lao động được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của người lao động từ thời điểm được nâng lương.”

Theo đó, pháp luật hiện hành quy định, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày công trở lên trong tháng thì được tính là thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, khi bạn đã nghỉ việc hẳn ở công ty thì bạn sẽ không được tính đóng BHXH khi hưởng chế độ thai sản.

Thứ ba, nơi nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi đã thôi việc

Căn cứ Khoản 2 Điều 14 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Điều 14. Hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ thai sản

2. Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, thời điểm nhận con, thời điểm nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú.”

Như vậy, khi bạn thôi việc trước khi sinh con thì sau khi sinh con bạn nộp hồ sơ hưởng thai sản cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn cư trú mà sẽ không phải nộp qua công ty cũ.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *