Người lao động nghỉ việc để phòng dịch bệnh Corona có được hưởng lương không?

Người lao động nghỉ việc để phòng dịch bệnh Corona có được hưởng lương không?

Trường hợp 1: Nghỉ việc hưởng nguyên lương
Theo quy định tại Điều 111 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.
Vậy Doanh nghiệp có thể áp dụng cho người lao động nghỉ phép năm để phòng dịch Corona, thì người lao động vẫn được hưởng nguyên lương khi nghỉ việc để phòng dịch.

Trường hợp 2: Nghỉ việc không hưởng lương
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 116 Bộ luật Lao động 2012 quy định người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Doanh nghiệp và người lao động có thể thỏa thuận với nhau về việc nghỉ để phòng dịch và việc nghỉ này là nghỉ không hưởng lương.

Trường hợp 3: Nghỉ việc và được hưởng lương ngừng việc
Tại Khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 quy định trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:
Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Trong trường hợp này, do dịch bệnh thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tiền lương ngừng việc, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện đang áp dụng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, việc nghỉ do dịch bệnh phải theo yêu cầu của cơ quan nhà nước về việc cho người lao động nghỉ việc do dịch bệnh.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư Thuận An về nội dung“Người lao động nghỉ việc để phòng dịch bệnh Corona có được hưởng lương không?”. Nếu các bạn còn vướng mắc hoặc muốn được tư vấn trường hợp khác vui lòng liên hệ đến Công ty Luật Vinlawyer 

Trân trọng.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *