Người sử dụng đất có nghĩa vụ tài chính thế nào?

Người sử dụng đất có nghĩa vụ tài chính thế nào?

Đất đai là loại tài sản có giá trị cao và ngày càng tăng trong thời buổi thị trường hiện nay. Nhà nước giao cho thuê hoặc công nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, tổ chức (người sử dụng đất). Người sử dụng đất sử dụng, khai thác những nguồn lợi từ quyền sử dụng đất đó và đồng thời thực hiện các nghĩa vụ tài chính của mình. Vậy các khoản tài chính đất đai nào mà người sử dụng đất có nghĩa vụ phải thực hiện?
Các nghĩa vụ tài chính như một công cụ đảm bảo việc sử dụng đất một cách hiệu quả của người sử dụng đất và đảm bảo nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với Nhà nước.
Theo khoản 1 Điều 107 Luật Đất đai 2013, trong quá trình sử dụng đất thì người sử dụng đất có thể phải nộp các khoản tiền sau:
Điều 107. Các khoản thu tài chính từ đất đai
1. Các khoản thu tài chính từ đất đai bao gồm:
a) Tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất;
b) Tiền thuê đất khi được Nhà nước cho thuê;
c) Thuế sử dụng đất;
d) Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;
đ) Tiền thu từ việc xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai;
e) Tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
g) Phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.
Lưu ý: Đối với mỗi một hình thức sử dụng đất khác nhau thì sẽ có 1 khoản tài chính nhất định
Giải mã các loại nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất cần biết:
1. Tiền sử dụng đất: Nộp tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất
2. Tiền thuê đất: Nộp khi Nhà nước cho thuê đất
3. Thuế sử dụng đất: Có 2 loại thuế sử dụng đất là thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tùy loại đất mà người sử dụng đất có quyền mà loại thuế phải nộp là khác nhau.
4. Thuế thu nhập cá nhân: Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ở trong trường hơp này tùy vào mối quan hệ giữa người chuyển nhượng và người được chuyển nhượng mà có thể được miễn thuế trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
5. Tiền thu từ việc xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai;
Khi người sử dụng đất có hành vi vi phạm quy định pháp luật về đất đai như tự ý chuyển mục đích sử dụng đất…
6. Tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; Khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai như cố ý hủy hoại đất,…
7. Phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.
– Nộp lệ phí trước bạ khi:
+ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tặng cho…
+ Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
– Nộp phí khi:
+ Cấp giấy chứng nhận (phí cấp Sổ)
+ Khai thác và sử dụng dữ liệu đất đai;
+ Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
+ Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *