Người vay tiền chết thì phải làm thế nào?

Người vay tiền chết thì phải làm thế nào?

Vay tiền thì phải trả, đó là quy luật tất yếu và cũng đã được pháp luật quy định rất cụ thể. Tuy nhiên, không phải là mọi việc đều có thể diễn ra theo những gì đã thỏa thuận. Những sự kiện bất ngờ có thể xảy đến khiến cho hợp đồng dân sự không thực hiện theo như những gì hai bên đã dự đoán. Vậy trường hợp vay tiền nhưng người vay chết thì phải xử lý thế nào? 

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn:

1. Nghĩa vụ của người vay tiền

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Cụ thể được quy định tại Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “

Như vậy, hợp đồng vay tiền chính là sự thỏa thuận giữa các bên. bên cho vay đưa cho bên vay một khoản tiền với các thỏa thuận về thời gian trả, lãi suất….Và các bên phải thực hiện theo như đúng thỏa thuận đó.

Bởi vậy, bên vay phải có những nghĩa vụ cơ bản nhất của một hợp đồng vay tài sản. cụ thể như sau:

  •  Phải trả đủ tiền khi đến hạn.
  • Nếu các bên thỏa thuận vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất tối đa là 10%/năm trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  • Nếu các bên thỏa thuận vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

2. Người vay chết, xử lý thế nào?

Theo luật hình sự, thì nói đơn giản “chết là hết”. Tuy nhiên, đối với dân sự thì chết chưa chắc đã hết nợ. Nghĩa vụ  trả nợ của người chết được giao lại cho người thừa kế đối với phần di sản mà người chết để lại. Nói như vậy có nghĩa là nếu người chết vẫn còn tài sản, thì sau khi chết đi, người thừa kế phần di sản đó phải thực hiện việc hoàn thành các nghĩa vụ về nợ rồi mới được chia di sản. Cụ thể được quy định tại Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 :

Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Bởi vậy mà, người thừa kế của người chết có nghĩa vụ trả tiền trong phạm vi di sản của người chết để lại. Tuy nhiên, nếu khi giao kết hợp đồng, các bên có thỏa thuận nghĩa vụ trả tiền phải do chính người vay trả hoặc có thỏa thuận khác thì nghĩa vụ trả nợ có thể không chuyển giao cho người thừa kế.

Bởi vậy mà, khi người vay tiết chết thì chủ nợ có quyền yêu cầu người thừa kế của người vay trả tiền. Nếu bên thừa kế không trả hoặc cố tình không trả, bên cho vay có quyền khởi kiện dân sự ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để đòi lại quyền lợi của mình.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *