Những điều cần biết về con dấu tròn công ty

Những điều cần biết về con dấu tròn công ty

Căn cứ:

  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Nghị định 96/2015/NĐ-CP
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Con dấu là gì?

Con dấu công ty là biểu tượng thường xuất hiện trên văn bản, giấy tờ của một công ty.  Việc xuất hiện của con dấu thường được xét về tính “có hiệu lực” hay không của một văn bản. Quy định về con dấu của doanh nghiệp được pháp luật nêu rõ tại Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014:

1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau: 

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.

2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty,

4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, có thể rút ra được một số nội dung quy định về con dấu như sau:

Thứ nhất, về thẩm quyền quyết định số lượng, nội dung, hình thức con dấu:

Chủ doanh nghiệp có quyền tự quyết định về số lượng, hình thức và nội dung của con dấu. Trong đó những người có thẩm quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu trong từng loại hình doanh nghiệp được quy định như sau:

  • Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân
  • Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh
  • Hội đồng thành viên
  • Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH
  • Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần

Thứ hai, về mẫu con dấu doanh nghiệp

Tùy theo quyết định của Chủ doanh nghiệp, mà con dấu của doanh nghiệp đó sẽ được thể hiện dưới những hình dáng khác nhau. Có thể là hình tròn, hình vuông,hình chữ nhật….

Thứ ba, về nội dung con dấu:

Con dấu của doanh nghiệp phải chứa đựng thông tin về mã số và tên doanh nghiệp. Đây là một quy định bắt buộc về mẫu dấu.

Tuy nhiên, tùy vào từng nhu cầu của mỗi doanh nghiệp, ngoài thông tin về mã số và tên doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp còn có thể bổ sung thêm những chi tiết, hình ảnh khác nhưng không được vi phạm những điều cấm tại Điều 14 Nghị định 96/2015/NĐ-CPCụ thể:

Điều 14: Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu:

1. Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu:

a) Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

c) Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định Khoản 1 Điều này, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu.

Mặc dù được quyền thêm nội dung vào con dấu, nhưng không phải thêm cái gì cũng được nhé!

2. Trình tự Thông báo mẫu dấu

Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định:

“Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu

Như vậy, sau khi hoàn thiện thủ tục đăng kí kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp phải thực hiện gửi thông báo mẫu dẫu để đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo phải bao gồm Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện và Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.

Nếu như bạn cảm thấy khó khăn trong việc tự mình thực hiện và cần sự hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi https://luatsuthuanan.com/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *