Nợ ngân hàng khi ly hôn giải quyết thế nào?

Nợ ngân hàng khi ly hôn giải quyết thế nào?

Trước đây, để lấy vốn làm ăn thì vợ chồng tôi có thống nhất sẽ vay ngân hàng khoản tiền 200 triệu đồng. Bây giờ khoản tiền này đã được trả góp, chỉ còn 100 triệu, nhưng tôi và chồng dã quyết định sẽ ly hôn. Vậy khoản nợ vay ngân hàng khi ly hôn sẽ xử lý thế nào?

Căn cứ

  • Luật hôn nhân và gia đình 2014

Nội dung tư vấn

Cần khẳng định ngay là bạn sẽ phải chia sẻ với chồng việc trả khoản nợ của ngân hàng khi ly hôn.

Ly hôn và nợ ngân hàng tưởng chừng là hai vấn đề khác nhau, nhưng thực ra lại có liên quan mật thiết với nhau. Không hiếm trường hợp vợ chồng vay vốn ngân hàng nhưng chưa trả hết nợ thì đã ly hôn. Vậy giải quyết nợ chung khi ly hôn thế nào?

Vợ chồng sẽ có nghĩa vụ chung về tài sản trong một số trường hợp. Luật hôn nhân và gia đình quy định về nghĩa vụ này như sau:

Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Trong những trường hợp này, vợ có trách nhiệm liên đới khi hai vợ chồng vay vốn ngân hàng.

Điều 27. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng

1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.

Bạn và chồng ly hôn khi vẫn còn nợ chung, nhưng khoản nợ này do chính bạn và chồng cùng thỏa thuận, lại được vay nhằm làm ăn kinh doanh. Mục đích khoản vay chính là để tạo ra thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Vì vậy bạn sẽ phải cùng với chồng giải quyết nợ nần khi ly hôn, hay nói cách khác là bạn cũng phải có nghĩa vụ trả nợ trong trường hợp này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *