Ông bà có thể giành quyền nuôi cháu khi bố mẹ ly hôn hôn không?

Ông bà có thể giành quyền nuôi cháu khi bố mẹ ly hôn hôn không?

Căn cứ:

  1. Bộ Luật dân sự năm 2015
  2. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Nội dung tư vấn:

Việc ông bà muốn giành quyền nuôi cháu khi bố mẹ ly hôn từ lâu đã là một vấn đề thường xuyên xảy ra khi bố mẹ không may phải tìm đến giải pháp ly hôn.

Căn cứ quy định về quyền trược tiếp nuôi dưỡng con cái sau ly hôn trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Như vậy, khi bố mẹ ly hôn thì quyền trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con sẽ được ưu tiên giao cho bố mẹ. Do đó, ông bà hay những người thân thích khác chỉ có thể giành quyền nuôi cháu khi bố mẹ cháu không đảm bảo điều kiện nuôi con.

Bố mẹ không đảm bảo điều hiện nuôi con khi nào?

Theo Khoản 2 Điều 85 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, cha mẹ sẽ bị hạn chế quyền làm cha, mẹ đối với con chưa thành niên khi rơi vào những trường hợp sau:

  • Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
  • Phá tán tài sản của con.
  • Có lối sống đồi trụy.
  • Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Ngoài ra, cha mẹ cũng có thể rơi vào trường hợp không đủ điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng con khi mất năng lực hành vi, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y, khó khăn về kinh tế, điều kiện sống không đảm cho trẻ phát triển và nhiều những yếu tố liên quan tới hoàn cảnh khác.

Do đó, ông bà có thể dựa vào những những điều kiện trên để chứng minh cha mẹ không đủ điều kiện để nuôi dưỡng cháu.

Khi đó, thứ tự ưu tiên để trở thành người giám hộ của cháu sẽ dựa trên nguyên tắc được quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2015 như sau:

Điều 52. Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên

Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật này được xác định theo thứ tự sau đây:

1. Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ.

2. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 Điều này thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.

3. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ.

Như vậy, nếu không có anh, chị ruột nào của cháu làm giám hộ thì ông bà sẽ được nhận làm người giám hộ của cháu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *