PHÂN BIỆT TỘI HIẾP DÂM VÀ DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI

PHÂN BIỆT TỘI HIẾP DÂM VÀ DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI

Thực tiễn cho thấy hiện nay việc xâm hại tình dục diễn ra ngày càng nhiều, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em. Nguy cơ xâm hại tình dục trẻ em có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, bất cứ đối tượng nào. Để phân biệt rõ hơn về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi với tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi bài viết dưới đây của Luật sư Thuận An sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.

phân biệt hiếp dâm và dâm ô

phân biệt hiếp dâm và dâm ô

1. Phân biệt tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi với tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

1.1. Giống nhau

 • Hành vi hiếp dâm và dâm ô đều xâm phạm đến quyền được bảo vệ thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em dưới 16 tuổi. Gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường, tâm sinh lý của người bị hại.
 • Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội biết hành vi của mình xâm hại nhân phẩm, danh dự của người khác nhưng vẫn thực hiện hành vi nhằm đạt mục đích của mình.
 • Hậu quả của tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tội dâm ô người dưới 16 tuổi đều là những thiệt hại gây ra cho danh dự, nhân phẩm con người thể hiện dưới dạng thiệt hại về tinh thần.

1.2. Khác nhau

Điểm khác nhau cơ bản giữa tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi với tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi là:

1.2.1. Khái niệm

 • Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi: Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây:Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi (Khoản 1 Điều 142 BLHS).
 • Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi: Có hành vi dâm ô nhưng không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác (Khoản 1 Điều 146 BLHS).

1.2.2. Hành vi

 • Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi gồm hai trường hợp

– Nạn nhân là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi: hành vi phạm tội của tội này được quy định như hành vi phạm tội của tội hiếp dâm. Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

Hành vi dùng vũ lực thông thường là thực hiện các hành vi như giữ tay chân, vật ngã, trói,…làm nạn nhân không chống cự được để thực hiện hành vi giao cấu hoặc hành vi quan hệ tình dục khác.

Đe dọa dùng vũ lực là dùng lời nói hoặc hành động uy hiếp tinh thần người khác như dọa đánh, dọa giết,..làm cho người bị đe dọa sợ hãi để người phạm tội giao cấu hoặc quan hệ tình dục trái với ý muốn của nạn nhân. Trong điều luật không quy định về trường hợp dùng vũ lực ngay tức khắc thì có thể hiểu bao gồm cả trường hợp dùng vũ lực ngay tức khắc và trường hợp đe dọa dùng vũ lực sau đó một thời gian mới thực hiện hành vi.

Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của bạn nhân là trường hợp nạn nhân rơi vào tình trạng nếu như bị người khác giao cấu thì không thể chống cự lại được. Tình trạng này có thể do chính người phạm tội tạo ra hoặc do từ chính nạn nhân như do nạn nhân bị bại liệt, bị bệnh tật để thực hiện hành vi giao cấu của mình.

        Nếu nạn nhân tự nguyện thì không cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi mà cấu thành tội phạm khác: tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145 BLHS).

– Nạn nhân chưa đủ 13 tuổi: hành vi phạm tội của tội này được quy định chỉ là hành vi giao cấu hoặc hành vi quan hệ tình dục khác mà không đòi hỏi có thủ đoạn phạm tội như ở tội hiếp dâm. Việc giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi trong mọi trường hợp dù nạn nhân tự nguyện đều phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

 • Tội dâm ô người dưới 16 tuổi

Chỉ có hành vi dâm dục xúc phạm thân thể của nạn nhân nhưng không nhằm mục đích giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác với nạn nhân.

Vậy điểm khác nhau cơ bản giữa tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi với tội dâm ô người dưới 16 tuổi là hành vi. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi người phạm tội dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực (như dùng tay, chân hoặc các công cụ khác để khống chế nạn nhân) nhằm thực hiện hành vi giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác với nạn nhân. Việc giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi trong mọi trường hợp dù nạn nhân tự nguyện đều phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tội dâm ô người dưới 16 tuổi thì người thực hiện hành vi phạm tội chỉ có hành vi dâm dục xúc phạm thân thể của nạn nhân như sờ mó bộ phận sinh dục của nạn nhân nhưng không nhằm mục đích giao cấu hoặc quan hệ tình dục với nạn nhân.

phân biệt hiếp dâm và dâm ô

phân biệt hiếp dâm và dâm ô

1.2.3. Nạn nhân

 • Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi:Người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Người dưới 13 tuổi
 • Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi: Người dưới 16 tuổi

1.2.4. Mức phạt

 • Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi:
 – Phạt tù từ 07 đến 15 năm:

Đây là khung hình phạt cơ bản, nếu người phạm tội có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 142 BLHS  thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

– Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Có tính chất loạn luân;
b) Làm nạn nhân có thai;
c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;
d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
đ) Phạm tội 02 lần trở lên;
e) Đối với 02 người trở lên;
g) Tái phạm nguy hiểm

  Tình tiết loạn luân được hiểu là việc giao cấu giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ; giữa anh chị em cùng cha mẹ; giữa anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha. Trường hợp cha dượng, mẹ kế xâm hại con riêng hay bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể thì không có tính chất loạn luân.

     Được coi là tình tiết tái phạm nguy hiểm khi: Đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý. Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý.

– Phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Có tổ chức;
b) Nhiều người hiếp một người;
c) Đối với người dưới 10 tuổi;
d) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
đ) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

Trường hợp có từ hai người trở lên cấu kết chặt chẽ với nhau để tổ chức, giúp sức cho một người trong số họ hiếp dâm thì được coi là phạm tội có tổ chức.

Nhiều người hiếp dâm một người được hiểu là từ hai người trở lên hiếp dâm một người. Cũng được coi là nhiều người hiếp dâm một người trong trường hợp có hai người trở lên bàn bạc với nhau tất cả sẽ thay phiên nhau hiếp dâm một người, nhưng quá trình thực hiện tội phạm chỉ có một hoặc một số người thực hiện hành vi hiếp dâm.

Như vậy phạm tội thuộc một trong các trường hợp trên bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình tùy theo mức độ vi phạm. Đây là khung hình phạt cao nhất đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngoài ra, người phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 • Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

    – Khung hình phạt cơ bản có mức phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm (Khoản 1 Điều 146 BLHS).
      – Khung hình phạt tăng nặng thứ nhất có mức phạt tù từ 03 năm đến 07 năm được quy định cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết:

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ)Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

e) Tái phạm nguy hiểm.

 – Khung hình phạt tăng nặng thứ hai có mức phạt tù từ 07 đến 12 năm được quy định cho trường hợp có một trong các tình tiết định khung tăng nặng sau:

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.

Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 • Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Người phạm tội có thể được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi có các tình tiết sau: Người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình; Người phạm tội tự thú; Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;…(Điều 51 BLHS).

Như vậy nếu có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 BLHS thì Tòa án có thể quyết định một mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 BLHS.

Trong trường hợp điều luật được áp dụng chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất, thì Tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.

>>xem thêm:LỖI THAY ĐỔI KẾT CẤU XE PHẠT BAO NHIÊU?

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề phân biệt tội hiếp dâm và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới  HOTLINE 0915 559 279 của Luật sư Thuận An để được Luật sư tư vấn luật  hình sự tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

A.N

Chào mừng bạn đến với Công ty Luật VilaKey - chi nhánh Thuận An - Chúng tôi tự hào gửi gắm tâm huyết nghề nghiệp, cùng nhau theo đuổi hành trình phụng sự công lý. Bằng tất cả khả năng, tâm đức, chúng tôi bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho các thân chủ là cá nhân/doanh nghiệp. Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline: 0918.22.99.88

1 phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *