QUYẾT ĐỊNH HỦY VIỆC KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT

QUYẾT ĐỊNH HỦY VIỆC KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT

Quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật do cơ quan nào ban hành

Quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật

      Thẩm quyền hủy việc kết hôn trái luật được quy định tại tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015, cụ thể theo khoản 1 Điều 29 quy định về những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án trong đó có: “Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.”

      Đồng thời theo điểm g, khoản 2, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015: “Tòa án nơi việc đăng ký kết hôn trái pháp luật được thực hiện có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật”.

      Như vậy, Tòa án nhân dân cấp huyện nơi đăng ký kết hôn trái luật sẽ là cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc hủy hôn. Nếu là kết hôn trái luật có yếu tố nước ngoài thì sẽ thực hiện thủ tục hủy hôn tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đăng ký kết hôn.


Quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật khi nào có hiệu lực

      Theo quy định tại Điều 372 Bộ Luật tố tụng Dân sự 2015 về thời hạn kháng cáo, kháng nghị thì thời hạn kháng cáo, kháng nghị kể từ kể từ ngày Tòa án ra quyết định là:

  • Đối với người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày.
  •  Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 ngày.
  • VKSND cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong hạn 15 ngày.

      Trường hợp người có yêu cầu không có mặt tại phiên họp giải quyết việc dân sự thì thời hạn đó được tính từ ngày họ nhận được quyết định giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết định đó được thông báo, niêm yết.

      Như vậy sau tối đa 15 ngày kể từ ngày đưa ra Quyết định hủy hôn trái luật của Tòa án có thẩm quyền mà không có kháng cáo kháng nghị thì Quyết định của Tòa án sẽ có hiệu lực.


Mẫu quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN…

TỈNH …

Số: …/20…/QĐDS- ST

Ngày … tháng … năm …

V/v hủy kết hôn trái pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÂN DANH

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ………

Với thành phần giải quyết việc dân sự:

Chủ tọa phiên họp: Ông/Bà………………………………………….- Thẩm phán

Thư ký phiên họp: Ông/Bà……..…….. – Thư ký Tòa án nhân dân huyện………

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện …….: Ông/Bà…..…….- Kiểm sát viên.

Ngày …………., tại Tòa án nhân dân huyện ………….., mở phiên họp sơ thẩm, công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số …./20…/TLST-VHNGĐ ngày ……………. về yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật, theo quyết định mở phiên họp số …./QĐPH-VDS ngày ………….

1/ Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:……………………………………………………..

2/ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ……………………………………..

3/ Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: ……………………………..

Căn cứ về việc kết hôn trái pháp luật: …………………………………………..

Ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:…………………………….

Đại diện VKSND huyện……….. phát biểu quan điểm: ………………………

Về vấn đề tài sản:…………………………….………………………………….

Về vấn đề con chung:…………………………….……………………………..

NHẬN ĐỊNH

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân huyện ………., tỉnh ……….. nhận định: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giải quyết hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái luật:

-Về vấn đề tài sản:…………………………….………………………………….

-Về vấn đề con chung:…………………………….……………………………..

-Về lệ phí giải quyết việc dân sự: ………………….…………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào quy định của luật tại:……………………………………………..

  1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của ……….. Về việc “Hủy việc kết hôn trái pháp luật”

Giải quyết hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật:

-Về vấn đề tài sản:…………………………….………………………………….

-Về vấn đề con chung:…………………………….……………………………..

-Về lệ phí giải quyết việc dân sự: ………………….…………………………….

  1. Lệ phí giải quyết việc dân sự:………………….………………………………
  2. Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 ngày,VKSND cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong hạn 15 ngày, kể từ kể từ ngày Tòa án ra quyết định.
Nơi nhận:– TAND tỉnh……………………..;

– VKSND huyện ……………….;

– VKSND tỉnh ………………….;

– Các đương sự;

– UBND xã………………………;

– Lưu hồ sơ.

THẨM PHÁN

(Ghi rõ họ, tên, ký, đóng dấu)


Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật tố tụng dân sự 2015

      Trên đây là bài viết của Luật sư Thuận An với vấn đề Quyết định hủy việc kết hôn trái luật. Hy vọng bài viết có thể cung cấp đến bạn đọc đầy đủ các thông tin cần thiết về vấn đề này. Nếu còn có vấn đề vướng mắc cần được tư vấn cụ thể hơn các bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật trực tuyến hôn nhân và gia đình qua HOTLINE  của Luật sư Thuận An để được hỗ trợ giải đáp.

      Trân trọng./.

A.N

Chào mừng bạn đến với Công ty Luật VilaKey - chi nhánh Thuận An - Chúng tôi tự hào gửi gắm tâm huyết nghề nghiệp, cùng nhau theo đuổi hành trình phụng sự công lý. Bằng tất cả khả năng, tâm đức, chúng tôi bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho các thân chủ là cá nhân/doanh nghiệp. Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline: 0918.22.99.88

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *