Tài sản chung của vợ chồng là gì ?

Tài sản chung của vợ chồng là gì ?

Tôi thường hay nghe nói đến tài sản chung của vợ chồng. Vậy định nghĩa tài sản chung của vợ chồng là gì và nó có gì đặc biệt không?

Căn cứ

  • Luật hôn nhân và gia đình 2014
  • Nghị định 126/2014/NĐ -CP

Tài sản chung của vợ chồng là một loại tài sản đặc biệt, chỉ tồn tại trong quan hệ hôn nhân.. Luật hôn nhân và gia đình quy định về loại về tài sản này như sau :

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết hơn về các loại tài sản là tài sản chung vợ chồng

Điều 9. Thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân

1. Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Nghị định này.

2. Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước.

3. Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng

1. Hoa lợi phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là sản vật tự nhiên mà vợ, chồng có được từ tài sản riêng của mình.

2. Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là khoản lợi mà vợ, chồng thu được từ việc khai thác tài sản riêng của mình.

Một điều đặc biệt nhất, đó là tài sản chung của vợ chồng là loại tài sản duy nhất được chia khi ly hôn. Có nghĩa là chỉ có tài sản là tài sản chung vợ chồng thì mới có thể nhờ tòa án phân chia. Nhiều người hay thắc mắc “tại sao cái ô tô thì chia mà cái nhà thì không” thì rất có thể bởi vì ô tô là tài sản chung còn cái nhà thì không!

Hiểu đơn giản nhất thì tài sản chung của vợ chồng có 3 loại:

  • Tài sản do vợ chồng cùng góp sức làm ra
  • Tài sản mà vợ chồng được thừa kế hay tặng cho chung
  • Tài sản do vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung

ĐI kèm với đó là rất nhiều quyền và nghĩa vụ phát sinh với tài sản chung của vợ chồng.

Vợ chồng hoàn toàn có thể tự thỏa thuận về tài sản 

Vợ chồng hoàn toàn có thể lập thỏa thuận từ trước hôn nhân, xác định rõ chế định về tài sản chung và tài sản riêng mà không cần phải theo chế định của pháp luật. Thỏa thuận này được pháp luật tôn trọng và bảo vệ.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng :

Nếu như bạn vẫn cảm thấy khó khăn trong việc tự mình giải quyết thủ tục phân chia tài sản khi hôn hãy liên hệ với chúng tôi https://luatsuthuanan.com/

Bài viết tham khảo :

Phân chia tài sản khi ly hôn

Phân chia tài sản khi không đăng kí kết hôn

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *