Tài sản nhờ người khác đứng tên có lấy lại được không?

Tài sản nhờ người khác đứng tên có lấy lại được không?

Căn cứ pháp luật:

  • Bộ luật dân sự 2015

Nội dung:

Theo quy định tại Điều 166 BLDS 2015 quy định về quyền đòi lại tài sản như sau:

Điều 166: Quyền đòi lại tài sản:

1. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật.

2. Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ sự chiếm hữu của chủ thể đang có quyền khác đối với tài sản đó.

Theo đó, chủ sở hữu có thể đòi lại tài sản của mình do người khác đang đứng tên nếu chủ sở hữu có căn cứ cho rằng tài sản đang do người khác đứng tên là tài sản của mình.

Điều 165 BLDS 2015 quy định về việc chiếm hữu có căn cứ pháp luật như sau:

Điều 165: Chiếm hữu có căn cứ pháp luật

1. Chiếm hữu có căn cứ pháp luật là việc chiếm hữu tài sản trong trường hợp sau đây:

a) Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản;

b) Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản;

c) Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp với quy định của pháp luật;

d) Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm phù hợp với điều kiện theo quy định của Bộ luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan;

đ) Người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc phù hợp với điều kiện theo quy định của Bộ luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan;

e) Trường hợp khác do pháp luật quy định.

2. Việc chiếm hữu tài sản không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật

Như vậy, nếu như chủ sở hữu không có những căn cứ được quy định trên thì chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản của mình nhưng đã được người khác đứng tên.

Do đó, trường hợp nếu chủ sở hữu muốn đòi lại tài sản của mình khi đã nhờ người khác đứng tên, chủ sở hữu cần có những chứng cứ chứng minh việc chiếm hữu của người kia là bất hợp pháp và chứng minh nguồn tiền (tài sản) qua các giao dịch hoặc qua các phiếu thu tiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *