Tài sản thế chấp khi ly hôn giải quyết thế nào?

Tài sản thế chấp khi ly hôn giải quyết thế nào?

Căn cứ

  • Luật hôn nhân và gia đình 2014

Nội dung tư vấn

Căn nhà sẽ được chia bình thường như các tài sản khác khi ly hôn.

Căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng, và được thế chấp để vay vốn làm ăn buôn bán. Về nguyên tắc, tài sản vay ngân hàng khi ly hôn vẫn sẽ được chia bình thường.

Nghĩa vụ của vợ chồng với ngân hàng khi thế chấp được quy định như sau (theo điều 60 Luật hôn nhân và gia đình):

Điều 60. Giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn

1. Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác.

2. Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định tại các điều 27, 37 và 45 của Luật này và quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết.

Ngân hàng chính là bên thứ ba mà luật đề cập. Vợ chồng sẽ có nghĩa vụ với ngân hàng giống như trước khi ly hôn, không có gì thay đổi. Luật hôn nhân và gia đình quy định về nghĩa vụ chung của vợ chồng như sau:

Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Trong những trường hợp này, vợ có trách nhiệm liên đới khi hai vợ chồng vay vốn ngân hàng.

Điều 27. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng

1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.

Như vậy, bạn và chồng sẽ phải tiến hành chia nợ khi ly hôn, và cả hai phải cùng trả nợ cho ngân hàng Bạn và chồng ly hôn khi nợ ngân hàng, nhưng khoản nợ này do chính bạn và chồng cùng thỏa thuận, lại được vay nhằm làm ăn kinh doanh thì bạn sẽ phải cùng với chồng giải quyết khoản nợ này. Sau khi đã trả xong nợ ngân hàng và căn nhà được giải chấp thì bạn và chồng có thể thỏa thuận để chia căn nhà, hoặc nhờ tòa án giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *