Thu hồi đất không có giấy tờ có được bồi thường không?

Thu hồi đất không có giấy tờ có được bồi thường không?

 

Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định:

Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất.”

Như vậy, khi Nhà nước thu hồi đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì vẫn được bồi thường về đất nếu đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận).

Hộ gia đình, cá nhân khi bị Nhà nước thu hồi đất để biết mình có thuộc đối tượng được bồi thường về đất hay không thì hãy xem những quy định cụ thể với từng trường hợp theo Điều 101 Luật Đất đai 2013 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện, cụ thể:

Trường hợp 1: Được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất khi đủ 03 điều kiện sau:

– Đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014;

– Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Nay được UBND cấp xã (UBND xã, phường, thị trấn) nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Trường hợp 2: Được cấp Giấy chứng nhận và có thể phải nộp tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận và có thể phải nộp tiền sử dụng đất (nếu chưa nộp) khi có đủ 03 điều kiện sau:

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng đất đó đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004;

– Không vi phạm pháp luật về đất đai,

– Nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Tóm lại, hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quy định tại Điều 101 Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất

– Khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất nếu không có Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải xem mình có thuộc các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo các trường hợp như trên hay không? Nếu đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì mới được bồi thường về đất.

Lưu ý:

– Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

– Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quy định tại Điều 102 Luật Đất đai, các Điều 25, 27 và 28 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất nhưng là các trường hợp của tổ chức, cơ sở tôn giáo nên không được trình bày ở trong bài viết này.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *