Thủ tục giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

Thủ tục giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

Căn cứ:

  • Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
  • Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Nội dung tư vấn:

Trường hợp của chị bạn bị cưỡng ép kết hôn thuộc trường hợp kết hôn trái pháp luật, và  thừa nhận và bảo vệ hôn nhân trái pháp luật, vì việc kết hôn trái pháp luật không những làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người kết hôn mà còn ảnh hưởng tới lợi ích chung của toàn xã hội. Do đó Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định những trường hợp cấm kết hôn trái pháp luật; cha, mẹ, con, người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người kết hôn trái pháp luật; cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; hội liên hiệp phụ nữ có quyền yêu cầu việc hủy hôn trái pháp luật.

Đơn yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật phải có đủ các nội dung của đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự quy định tại khoản 2 Điều 362 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Cụ thể  đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm viết đơn;

b) Tên Toà án có thẩm quyền giải quyết đơn;

c) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

d) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Toà án giải quyết việc dân sự đó;

đ) Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết đơn yêu cầu, nếu có;

e) Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu;

g) Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.

Người yêu cầu phải gửi kèm theo đơn yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật là các tài liệu chứng cứ  như giấy chứng nhận đăng kí kết hôn của các bên kết hôn trái pháp luật, giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp của một trong các bên kết hôn trái pháp luật với người vợ hoặc người chồng của họ, các tài liệu, chứng cứ chứng minh việc vi phạm điều kiện kết hôn …

Khi giải quyết việc hủy kết hôn trái pháp luật tòa án không tiến hành hòa giải, bởi mặc dù các bên có tranh chấp nhưng nếu hòa giải sẽ trái với mục đích giải quyết loại việc này. Việc hủy kết hôn trái pháp luật sẽ dấn đến hậu quả phải giải quyết các quan hệ về con cái và tài sản nếu có, vì vậy, khi giải quyết hủy việc kết hôn trái pháp luật tòa án giải quyết các vấn đề về tài sản và con cái.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *