Thủ tục thành lập chi nhanh đối với Công ty TNHH

Thủ tục thành lập chi nhanh đối với Công ty TNHH

1. Hồ sơ thành lập chi nhánh

Tùy vào loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ thành lập chi nhánh sẽ có sự khác biệt. Hò sơ thành lập chi nhánh công ty sẽ bao gồm 02 loại:

 • Hồ sơ thành lập chi nhánh với công ty TNHH 1 thành viên
 • Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên

Chi tiết hồ sơ thành lập chi nhánh như sau:

Hồ sơ thành lập chi nhánh với công ty TNHH 1 thành viên

 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh
 • Quyết định thành lập chi nhánh của Chủ sở hữu công ty
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 • 01 bản CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu sao y công chứng của người đứng đầu chi nhánh.
 • Giấy ủy quyền của người đi nộp hồ sơ (Chỉ chuẩn bị trong trường hợp không phải đại diện pháp luật công ty trực tiếp đi nộp)

Hồ sơ thành lập chi nhánh với công ty TNHH 2 thành viên,

 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh
 • Quyết định thành lập chi nhánh của Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 • 01 bản CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu sao y công chứng của người đứng đầu chi nhánh
 • Giấy ủy quyền của người đi nộp hồ sơ (Chỉ chuẩn bị trong trường hợp không phải đại diện pháp luật công ty trực tiếp đi nộp)

2. Thủ tục thành lập chi nhánh

Doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh trực tiếp tại Phòng đăng kí kinh doanh  hoặc online qua website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục thành lập chi nhánh sẽ trải qua các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1:

 • Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập chi nhánh.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền sẽ đến nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi muốn thành lập chi nhánh

Giai đoạn 2:

 • Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh đưa ra kết quả thủ tục:
  • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ. Doanh nghiệp sửa hồ sơ và bắt đầu lại từ giai đoạn 1;
  • Giầy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hay thường được gọi là giấy phép thành lập chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ.

Giai đoạn 3:

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đến lấy kết quả là giấy phép thành lập chi nhánh trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện (nếu đã đăng ký trước).

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng

Nếu như bạn cảm thấy khó khăn trong việc tự mình thực hiện và cần sự hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi https://luatsuthuanan.com/

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *