Thủ tục trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/ sổ hồng)

Thủ tục trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/ sổ hồng)

Thủ tục trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/ sổ hồng) là việc xin cấp lại bản sao (có dấu đỏ) từ sổ gốc tại cơ quan quản lý. 

Căn cứ:

 • Luật đất đai 2013
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Nội dung tư vấn

1. Trường hợp được yêu cầu trích lục

Có hai trường hợp để yêu cầu UBND trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ/ sổ hồng) đó là:

 • Công dân yêu cầu trích lục
 • Cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện công vụ yêu cầu

2. Thủ tục trích lục

Thành phần hồ sơ:

 • Giấy giới thiệu trích lục hồ sơ
 • Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục

Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)

Thẩm quyền: Phòng tài nguyên và môi trường hoặc Phòng địa chính UBND

Thời gian: 3 ngày làm việc

Quy trình:

Xuất trình

 • Đối với cá nhân: Xuất trình giấy giới thiệu của xã, phường, hoặc Văn phòng Đăng ký QSD đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, Toà án.
 • Đối với tổ chức: phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó (Thanh tra, Toà án, Công an, Văn phòng Đăng ký QSD đất, Văn phòng luật sư,…)

Nộp hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung yêu cầu:

 • Hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả .
 • Hồ sơ thiếu, chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần để bổ sung.

Kết quả: Thông tin chi tiết về thửa đất và biến động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *