Thủ tục tuyên bố một người là mất tích

Thủ tục tuyên bố một người là mất tích

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì:

Bước 1

Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích bằng cách nộp đơn đến Tòa án nhân dân huyện nơi người bị yêu cầu tuyên bố mất tích cư trú để yêu cầu tuyên bố người đó mất tích.

Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau: Ngày, tháng, năm, viết đơn; tên, địa chỉ của người yêu cầu, những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết; lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Toà án giải quyết vụ việc dân sự đó; tên địa chỉ những người có lên quan; các thông tin khác mà người yêu cầu thấy cần thiết cần cung cấp cùng với các tài liệu, chứng cứ để chứng minh yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Bên cạnh đơn yêu cầu trên thì cần phải nộp thêm tài liệu, chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã biệt tích 02 năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hoặc đã chết và chứng minh cho việc người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm; trường hợp trước đó đã có quyết định của Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú thì phải có bản sao quyết định đó.
Bước 2

Toà án sẽ xem xét đơn và thụ lý vụ án; trong thời hạn là 20 ngày (kể từ ngày thụ lý) Toà án sẽ ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trên các phương tiện thông tin đại chúng (thông báo trong 4 tháng kể từ ngày thông báo đầu tiên).

Lưu ý: Chi phí để tìm người mất tích trên phương tiện thông tin đại chúng sẽ do người yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích chi trả.
Bước 3

Sau 15 ngày kể từ ngày hết hạn công bố thông báo Tòa án sẽ mở phiên họp xét yêu cầu tuyên bố một người mất tích.
Toà án có thể chấp nhận đơn hoặc bác đơn yêu cầu.
Bước 4

Tòa án ra quyết định.

Nếu Toà án chấp nhận đơn thì Toà án ra quyết định tuyên bố mất tích, trường hợp có yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích đó và được chấp nhận thì trong quyết định của Toà án còn phải quyết định áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người đó theo quy định của Bộ Luật dân sự.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *