Thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Căn cứ:

 • Luật Nhà ở 2014
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Thế nào là chuyển mục đích sử dụng đất?

Chuyển mục đích sử dụng đất được hiểu đơn giản là việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất so với lúc ban đầu nhà nước giao đất bằng quyết định hành chính. Việc muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chủ sở hữu phải thực hiện việc xin phép hoặc đăng ký đất đai trong từng trường hợp.

Khi muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì cá nhân, tổ chức phải xin phép.  Căn cứ theo khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 thì chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
 • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
 • Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
 • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
 • Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
 • Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

Theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chủ thể có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải thực hiện chuẩn bị các hồ sơ căn cứ theo Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT như sau:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân nếu có yêu cầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị các hồ sơ đã chuẩn bị ở trên thì cá nhân, hộ gia đình thực hiện nộp hồ sơ tại  Phòng Tài nguyên và Môi trường. Nếu xác nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ cán bộ yêu cầu trong thời gian không quá 03 ngày làm việc người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Giải quyết

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Tiếp đó, nếu được thông qua hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Cuối cùng thì người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả bằng quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sau khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính trong thời hạn không quá 15 ngày và không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

3. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất với tổ chức
Khác với hộ gia đình, cá nhân thì tổ chức muốn thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, phải thực hiện các thủ tục sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện chuẩn bị các loại hồ sơ sau:

 • Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất .

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi thực hiện chuẩn bị các hồ sơ trên thì tổ chức thực hiện nộp hồ sơ  tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Nếu xác nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ cán bộ yêu cầu trong thời gian không quá 03 ngày làm việc người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Giải quyết.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Tiếp đó, nếu được thông qua hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả.

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sẽ được trao cho tổ chức đủ điều kiện chuyển đổi mục đích cụ thể không quá 15 ngày. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *