Thủ tục xin xác nhận độc thân

Thủ tục xin xác nhận độc thân

Trả lời

Căn cứ:

  • Luật hôn nhân và gia đình 2014
  • Luật hộ tịch 2014
  •  Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

Để có thể xin xác nhận mình vẫn đang độc thân và hoàn toàn đủ điều kiện để đăng ký kết hôn thì bạn cần làm thủ tục xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Điều này góp phần đảm bảo cho không có tình trạng 1 người lấy nhiều vợ hay 1 người nhưng kết hôn với nhiều chồng khác nhau.
Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đang đăng ký thường trú. Tuy nhiên trong trường hợp bạn không có nơi thường trú, nhưng đã có đăng ký tạm trú thì bạn có thể xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đã đăng ký tạm trú.

Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm có:

  • Tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình ( nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên).
  • Chứng minh nhân dân.
  • Sổ hộ khẩu/ Sổ đăng ký tạm trú.

Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc kết từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thời hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày cấp

Muốn xin cấp lại: Nộp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết hiệu lực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *