Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở

Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở

Tôi có mảnh đất tại ấp 10 , xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, loại đất trồng cây hàng năm khác, nhận chuyển nhượng từ năm 2012, thời hạn sử dụng đến 2022. Tôi muốn được tư vấn các trường hợp sau:
1/ Tôi muốn đăng ký chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, để kế hoạch xây nhà cho gia đình, nhưng UBND xã Tân Thạnh Đông trả lời: Đất có quyết định quy hoạch (01/2015) làm đường cao tốc Tây Ninh – TP.HCM, nên không được chuyển.
2/ Lúc nhận chuyển nhượng, tôi ký Hợp đồng với bên bán chỉ 10% so với giá thực trả (để họ giảm đóng thuế). Vậy nếu quy hoạch – đền bù, thì sẽ tính theo khung giá đất hay chịu ràng buộc của hđ này?
3/ Thời hạn sử dụng đến 2022, vậy sau thời gian này, tôi phải làm thủ tục gì để đảm bảo quyền tài sản?
4/ Phí chuyển mục đích sử dụng sang đất ở?

Luật sư Thuận An tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, tại khoản 3 Điều 26 Luật Đất đai năm 2013 có quy định: “3. Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật”.

Khoản 2 Điều 75 có quy định:“2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”.

Vậy, nếu quy hoạch – đền bù, thì sẽ tính theo khung giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Và không căn cứ vào hợp đồng mua đất của bạn.

Thứ hai, nếu như hết thời hạn sử dụng đất thì bạn có thể nộp đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất trước khi hết hạn sử dụng là 06 tháng và gởi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất tọa lạc để được xem xét gia hạn. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; Nếu đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; Trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký.

Thứ ba, tại Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất như sau:
“2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Đất của bạn là đất trồng cây hàng năm được xác định thuộc đất nông nghiệp. Khi chuyển mục địch sử đất sang đất ở thì tiền thu sẽ bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *