Tội cố ý gây thương tích có được hưởng án treo không?

Tội cố ý gây thương tích có được hưởng án treo không?

Theo Bộ luật Hình sự hiện hành thì Tội cố ý gây thương tích có thể được hưởng án treo không? Khi nào thì được hưởng án treo? ….

Thưa luật sư, xin hỏi: Cố ý gây thương tích 2% có dùng hung khí nguy hiểm thì có được hưởng án treo không? Cảm ơn!

Luật sư Thuận An tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định của Bộ luật hình sự, trường hợp cố ý gây thương tích với tỷ lệ 2% và có sử dụng hung khí nguy hiểm thì có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tù hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Đây là tội ít nghiêm trọng, trường hợp người phạm tội bị phạt tù thì mức cao nhất có thể áp dụng là 03 năm tù.

Đối với trường hợp hưởng án treo, để được hưởng án treo sẽ không căn cứ vào tỷ lệ thương tích hay hung khí nguy hiểm mà theo quy định sẽ căn cứ vào các điều kiện về mức phạt, nhân thân người phạm tội.

Căn cứ theo quy định của Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn thì người phạm tội muốn hưởng án treo phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, người phạm tội có mức phạt không quá 03 năm, điều đó có thể hiểu án treo thường áp dụng với tội phạm ít nghiêm trọng, trường hợp này người phạm tội gây thương tích 2% thì sẽ là tội ít nghiêm trọng, thỏa mãn được điều kiện về mức phạt để hưởng án treo.

Thứ hai, người phạm tội phải có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ theo quy định của Bộ luật hình sự

Thứ ba, người phạm tội là người có nhân thân tốt, có nghĩa là trước khi phạm tội cố ý gây thương tích, người này chưa từng bị xử lý về bất kì hành vi vi phạm khác, chấp hành tốt pháp luật.

Thứ tư, người phạm tội có nơi cư trú rõ ràng như có nơi thường trú và thường xuyên sinh sống tại nơi thường trú hoặc tạm trú ổn định.

Đây là các điều kiện để được hưởng án treo, nếu như chỉ căn cứ vào mức phạt thì mới thỏa mãn được một điều kiện, vì thế để chắc chắn hơn về khả năng hưởng án treo, bạn cần xem xét 03 điều kiện còn lại.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *