Trong vụ án hình sự nguyên đơn, bị đơn dân sự là gì?

Trong vụ án hình sự nguyên đơn, bị đơn dân sự là gì?

Trong vụ án hình sự thì nguyên đơn, bị đơn dân sự là gì? Quyền và nghĩa vụ của các đối tượng này được pháp luật quy định như thế nào? Luật sư Thuận An sẽ làm rõ qua bài viết dưới đây.

1. Khái niệm chung

Nguyên đơn dân sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức bị thiệt hại do tội phạm gây ra và có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Bị đơn dân sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức mà pháp luật quy định phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

2. Nguyên đơn dân sự là gì?

2.1. Quyền của nguyên đơn dân sự hoặc người đại diện

Nguyên đơn dân sự hoặc người đại diện của họ có quyền:

 • Được thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này;
 • Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
 • Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
 • Được thông báo kết quả điều tra, giải quyết vụ án;
 • Yêu cầu giám định, định giá tài sản theo quy định của pháp luật;
 • Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;
 • Đề nghị mức bồi thường thiệt hại, biện pháp bảo đảm bồi thường;
 • Tham gia phiên tòa; trình bày ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi người tham gia phiên tòa; tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn; xem biên bản phiên tòa
 • Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;
 • Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án về phần bồi thường thiệt hại;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Nghĩa vụ của nguyên đơn dân sự

Nguyên đơn dân sự có nghĩa vụ:

 • Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Trình bày trung thực những tình tiết liên quan đến việc bồi thường thiệt hại;
 • Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

3. Bị đơn dân sự là gì?

3.1. Quyền của bị đơn dân sự hoặc người đại diện

Bị đơn dân sự hoặc người đại diện của họ có quyền:

 • Được thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này;
 • Chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn dân sự;
 • Đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
 • Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
 • Yêu cầu giám định, định giá tài sản theo quy định của pháp luật;
 • Được thông báo kết quả điều tra, giải quyết vụ án có liên quan đến việc đòi bồi thường thiệt hại;
 • Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;
 • Tham gia phiên tòa; trình bày ý kiến, đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi người tham gia phiên tòa; tranh luận tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn; xem biên bản phiên tòa;
 • Tự bảo vệ, nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;
 • Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án về phần bồi thường thiệt hại;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Nghĩa vụ của bị đơn dân sự

Bị đơn dân sự có nghĩa vụ như sau:

 • Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Trình bày trung thực những tình tiết liên quan đến việc bồi thường thiệt hại;
 • Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Chào mừng bạn đến với Công ty Luật VilaKey - chi nhánh Thuận An - Chúng tôi tự hào gửi gắm tâm huyết nghề nghiệp, cùng nhau theo đuổi hành trình phụng sự công lý. Bằng tất cả khả năng, tâm đức, chúng tôi bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho các thân chủ là cá nhân/doanh nghiệp. Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline: 0918.22.99.88

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *