Tư cách pháp nhân là gì?

Tư cách pháp nhân là gì?

Pháp nhân là một tổ chức có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội… theo quy định của pháp luật.

Như vậy, tư cách pháp nhân là gì cùng các vấn đề pháp lý liên quan là gì? Hãy cùng Luật sư Thuận An theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nha.

1. Pháp nhân và tư cách pháp nhân là gì?

Tại Điều 74 Bộ luật dân sự 2015 đã đưa ra pháp nhân là gì, tuy nhiên chưa cụ thể rõ ràng mới đưa ra một nhận định chung chung.

Pháp nhân là một tổ chức có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội… theo quy định của pháp luật.

Như vậy, tư cách pháp nhân là gì cùng các vấn đề pháp lý liên quan là gì hãy theo dõi bài viết dưới đây nha.

2. Các điều kiện để được công nhận có tư cách pháp nhân.

Căn cứ khoản 1 Điều 74 Bộ luật dân sự 2015 quy định tư cách pháp nhân là gì và điều kiện để công nhận tư cách pháp nhân là gì bao gồm các điều kiện cụ thể như sau:

  • Thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành

Pháp nhân là một tổ chức có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội… theo quy định của pháp luật.

Như vậy, khi đi vào hoạt động pháp nhân phải thành lập tổ chức theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, Luật Doanh nghiệp 2020 cùng các vấn đề pháp lý có liên quan theo quy định hiện hành.

Như vậy, tư cách pháp nhân là gì và thành lập theo quy định của pháp luật là một trong những điều kiện đầu tiên theo quy định hiện hành.

  • Có cơ cấu tổ chức

Căn cứ tại Điều 83 Bộ luật dân sự 2015 quy định cơ cấu tổ chức như sau:

+ Pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân.

+ Pháp nhân có cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

Như vậy một tổ chức muốn trở thành pháp nhân và tư cách pháp nhân là gì phải có điều lệ hoặc quyết định thành lập pháp nhân. Trong điều lệ và quyết định thành lập phải có quy định cụ thể về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành pháp nhân.

  • Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình

Một trong những điều kiện tiếp theo về tư cách pháp nhân là gì đó là có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác

Pháp nhân là tổ chức độc lập để xác lập quyền và nghĩa vụ trong hoạt động của nó, nên bắt buộc phải có tài sản độc lập. Mà đã là tổ chức thì cần có tài sản độc lập chứ không phải thuộc riêng của một cá nhân nào.

Khi pháp nhân có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác mới có thể tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình đối với các giao dịch, quyền và nghĩa vụ mà nó xác lập.

Như vậy, có tài sản độc lấp là một trong những điều kiện không thể thiếu về tư cách pháp nhân là gì.

  • Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập

Tổ chức có thể nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập là một trong những điều kiện quan trọng để có tư cách pháp nhân.

Pháp nhân là một tổ chức độc lập, được quyền giao dịch, xác lập quyền và nghĩa vụ nên bắt buộc nó có thể tự nhân danh chính mình.

Như vậy, pháp nhân nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về tư cách pháp nhân là gì.

Tóm lại, tư cách pháp nhân là gì và phải đáp ứng đủ 4 điều kiện trên thì tổ chức mới có tư cách pháp nhân.

3. Những loại hình doanh nghiệp nào có tư cách pháp nhân.

3.1. Loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân

+ Công ty Cổ phần

+ Công TNHH

+ Công ty hợp danh

Các loại hình doanh nghiệp trên đều đáp ứng các điều kiện về tư cách pháp nhân là gì chính vì vậy mà có tư cách pháp nhân theo quy định hiện hành.

3.2. Loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân

Theo khoản 1 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020, quy định về doanh nghiệp tư nhân như sau:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Pháp nhân là tổ chức độc lập tài sản với cá nhân, tổ chức khác mà doanh nghiệp tư nhân là phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình khiến cho tài sản của doanh nghiệp không còn độc lập với tài sản của cá nhân.

Trường hợp doanh nghiệp phá sản, chủ doanh nghiệp tư nhân phải dùng tài sản của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ cho doanh nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp tư nhân đã không đáp ứng đủ 4 điều kiện theo quy định trên nên không có tư cách pháp nhân.

4. Pháp nhân chấm dứt tồn tại khi nào

Căn cứ Điều 96 Bộ luật dân sự 2015 pháp nhân chấm dứt tồn tại trong trường hợp sau đây:

+ Hợp nhất, sáp nhập, chia, chuyển đổi hình thức, giải thể pháp nhân theo quy định tại các điều 88, 89, 90, 92 và 93 của Bộ luật này;

+Bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản

+ Pháp nhân chấm dứt tồn tại kể từ thời điểm xóa tên trong sổ đăng ký pháp nhân hoặc từ thời điểm được xác định trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Khi pháp nhân chấm dứt tồn tại, tài sản của pháp nhân được giải quyết theo quy định của Bộ luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật dân sự 2015 số: 91/2015/QH13
  • Luật Doanh nghiệp 2020 số: 59/2020/QH14

Qúy khách hàng có thể liên hệ Luật sư Thuận An để được tư vấn luật.

 

Chào mừng bạn đến với Công ty Luật VilaKey - chi nhánh Thuận An - Chúng tôi tự hào gửi gắm tâm huyết nghề nghiệp, cùng nhau theo đuổi hành trình phụng sự công lý. Bằng tất cả khả năng, tâm đức, chúng tôi bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho các thân chủ là cá nhân/doanh nghiệp. Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline: 0918.22.99.88

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *