Từ năm 2020, bỏ hoang đất không canh tác sẽ bị xử phạt

Từ năm 2020, bỏ hoang đất không canh tác sẽ bị xử phạt

 

Đây là quy định mới được bổ sung rất đáng chú ý tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục mà không thuộc trường hợp bất khả kháng bị xử phạt như sau:

+ Diện tích đất không sử dụng dưới 0,5 héc ta thì xử phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng;
+ Diện tích đất không sử dụng từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta thì xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng;
+ Diện tích đất không sử dụng từ 03 héc ta đến dưới 10 héc ta thì xử phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng;
+ Diện tích đất không sử dụng từ 10 héc ta trở lên thì xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Nếu hành vi không sử dụng đất nêu trên không rơi vào một trong các trường hợp bất khả kháng được quy định Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như “ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường; ảnh hưởng trực tiếp của hỏa hoạn, dịch bệnh; ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh” thì người sử dụng đất sẽ bị xử phạt hành chính.

Bên cạnh việc phạt tiền, Nghị định 91/2019/NĐ-CP cũng quy định rõ sau khi bị xử phạt thì người sử dụng phải tiến hành sử dụng đất; nếu như đã bị xử phạt mà vẫn không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/01/2019

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *