Xin giấy phép quảng cáo ở đâu?

Xin giấy phép quảng cáo ở đâu?

Căn cứ:

  • Luật quảng cáo năm 2012
  • Nghị định 181/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo

 

Nội dung tư vấn

Giấy phép quảng cáo là một trong những thủ tục hành chính thường gặp của doanh nghiệp khi muốn thực hiện quảng cáo. Vậy thì quảng cáo như thế nào để có hiệu quả nhất. Đó cũng là một vấn đề vô cùng phức tạp mà các doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản chi phí để làm quảng cáo.

Đối với giấy phép quảng cáo thì không thực hiện thống nhất tại một cơ quan Nhà nước duy nhất mà thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo căn cứ vào việc doanh nghiệp quảng cáo cho loại sản phẩm nào. Do đó, doanh nghiệp phải xác định quảng cáo sản phẩm gì để nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép quảng cáo cho sản phẩm đó.

 

1. Điều kiện để quảng cáo

Việc xin giấy phép quảng cáo được chia ra những trường hợp cụ thể. Tuy nhiên có một số ngành nghề muốn được quảng cảo trước hết phải đáp ứng các điều kiện về quảng cáo được quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật quảng cáo năm 2012 như sau:

Điều 20: Điều kiện quảng cáo

4. Quảng cáo cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

a) Quảng cáo thuốc được phép quảng cáo theo quy định của pháp luật về y tế; phải có giấy phép lưu hành tại Việt Nam đang còn hiệu lực và tờ hướng dẫn sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt;

b) Quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế;

c) Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp;

d) Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ không thuộc quy định tại khoản 4 Điều 7 của Luật này phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dinh dưỡng sản xuất trong nước; đối với sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu thì phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất và giấy phép lưu hành;

đ) Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải công bố tiêu chuẩn;

e) Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề do ngành y tế cấp theo quy định của pháp luật;

g) Quảng cáo trang thiết bị y tế phải có giấy phép lưu hành đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị y tế nhập khẩu;

h) Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật phải có giấy phép kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp;

i) Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phải có giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm;

k) Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.

Như vậy, sau khi đáp ứng điều kiện trên thì việc xin giấy phép quảng cáo mới được tiến hành theo quy định của pháp luật

 

2. Xin giấy phép quảng cáo

Xin giấy phép quảng cáo tại những cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo bao gồm:

  • Cục Quản lý dược cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc
  • Cục An toàn thực phẩm cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng; thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ
  • Cục Quản lý khám, chữa bệnh cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học hiện đại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật;
  • Cục Quản lý y, dược cổ truyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật ;
  • Cục Quản lý môi trường y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;
  • Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế (ký thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế).

Đối với các giấy phép để treo băng rôn, bảng hiệu thì cần phải lưu ý là có ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị hay không, có cản trợ giao thông đường bộ và đường không không, có gây nguy hiểm cho người dân hay không.

Ngày nay doanh nghiệp muốn khách hàng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ của mình nhiều hơn thì quảng cáo ngoài trời với các hình thức như treo băng rôn, treo cờ phướn, đặt bảng hiệu, pano lớn… là hình thức hiệu quả mà lâu dài nhất, với chi phí phù hợp cho doanh nghiệp trong từng giai đoạn. Nhưng để thực hiện quảng cáo ngoài trời ở đâu cần phải có giấy phép quảng cáo của cơ quan quản lý có thẩm quyền để thực hiện đúng pháp luật tránh gây mất mỹ quan đô thị và gây cản trở giao thông và để quản lý các hoạt động của mọi doanh nghiệp.

Hiện nay, có nhiều công ty luật trên cả nước nên việc xin giấy phép hoàn toàn dễ dàng. Nếu khách hàng có nhu cầu có thể thông qua dịch vụ của các công ty luật, các công ty đó chính là người trực tiếp nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước thay cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó các công ty luật sẽ hỗ trợ cùng với khách hàng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo hồ sơ, thủ tục nộp hồ sơ theo dõi hồ sơ đã nộp .

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *