Xử lý nợ sau khi ly hôn

Xử lý nợ sau khi ly hôn

Cho tôi hỏi lúc trước chồng tôi có vay một khoản tiền, vừa để làm ăn vừa để chi tiêu cho gia đình. Nay vợ chồng tôi ly hôn thì tôi có phải cùng trả nợ với chồng hay không?

Căn cứ:

  • Luật hôn nhân  và gia đình 2014

Nội dung tư vấn

Ly hôn không có nghĩa là chấm hết mọi thứ. Còn rất nhiều nghĩa vụ mà bạn vẫn phải thực hiện sau khi ly hôn. Luật hôn nhân và gia đình quy định như sau:

Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Điều 27. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng

1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.

Như vậy, dễ thấy vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới với giao dịch nhằm đảm bảo nhu cầu sống của gia đình và để tạo nguồn thu nhập cho gia đình. Bạn sẽ phải cùng chồng bạn trả khoản nợ mà trước đây chồng bạn đã vay, dù cho bây giờ hai bạn đã ly hôn.

Tổng hợp lại thì vợ/ chồng sẽ phải cùng trả nợ với người kia nếu khoản nợ nếu khoản nợ đó dùng để:

  • Bồi thường thiệt hại do cả hai vợ chồng gây ra hoặc do con gây ra
  • Đáp ứng nhu cầu sống của gia đình
  • Tạo nguồn thu nhập cho gia đinh
  • Đảm bảo việc chiếm hữu, sử dụng tài sản chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *